Basketballclub Boemerang

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gedragsregels

Beleid van BC Boemerang
Onze vereniging staat uitgesproken afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voor de veroorzaker leidt ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen, zoals berisping, schorsing, ontzegging van lidmaatschap en zelfs het aanvragen van een royering van het lidmaatschap voor het leven bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Het ondergaan van ongewenst gedrag kan het sporten bijzonder moeilijk en onaangenaam maken. Het is dan ook in ons aller belang om dit gedrag in onze vereniging te voorkomen. Het vereist een gezamenlijke aanpak, waarbij eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft.

Dit dient voor ieder lid, dus ook voor trainers/coaches en bestuursleden. Mocht je (ook als ouder) iets opvallen kunt u in vertrouwen contact opnemen met Marcel Hanssen  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Agressie en geweld
Vervelende plagerijen, vloeken, schelden, het uiten van dreigementen, het maken van intimiderende opmerkingen, handtastelijkheden en lichamelijk geweld jegens teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters of anderen zijn uit den boze en dit gedrag wordt binnen onze vereniging niet getolereerd.

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie binnen de vereniging loopt uiteen van dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden, tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Dit gedrag wordt binnen onze vereniging niet getolereerd.

Discriminatie
In onze vereniging vinden wij het vanzelfsprekend dat collega’s niet gediscrimineerd worden op grond van ras, geloof, leeftijd, seksuele geaardheid, etc. Dit gedrag wordt binnen onze vereniging niet getolereerd.

Sportiviteit & Respect
1. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters en beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
2. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag, toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning en wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
3. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
4. Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
5. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach, je leider, je teamgenoten of je ouders.
6. Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat in basketball mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ontworpen door Simone Meesters en geoptimaliseerd door OakTree Consultancy.